ELEKTRİKLİ ÇİT NEDİR?

Elektrikli çit sistemi hayvanların kısa, kesin fakat güvenli bir elektrik şoku ile kontrolüne imkan veren bir sistemdir. Bu elektrik şoku hayvanın hafızasında kalıcıdır ve asla unutmaz. Bugün “ GALLAGHER Elektrik güç kaynakları uzun mesafeli tek ve çok telli çitlerde en güçlü elektrik gücüne sahiptir. Bu gücün yayılımı tüm hayvanların kontrolüne imkan vermektedir.
Elektrik çitinin kullanımında fiziksel bir gerilim söz konusu değildir. Çünkü hayvan bir kez şoku algıladıktan sonra çite bir daha yaklaşmaz. Elektrikli çit sistemi iyi dizayn edilmelidir. Çitin uzunluğuna ve tel sırasına göre enerji üreteci seçilmelidir. GALLAGHER Elektrikli Çit Sistemi dizayn edilirken hayvan çeşidine göre tel sırası ve çitin yüksekliği göz önünde bulundurmalıdır.

NEREDE KULLANILIR?

YABAN HAYVANLARININ YÖNETİMİ
a)    Arı kovanlarının ayılardan korunması
b)    Meyve ve sebze bahçelerinin yaban domuzlarında korunması
c)    Balık çiftliklerinin ayılardan korunması

ÇİFTLİK YÖNETİMİ
a)    At çiftliklerinin yönetimi
b)    Sığır çiftliklerinin yönetimi
c)    Koyunculuk
d)    Meralarda hayvan kontrolü
e)    Evcil hayvan kontrolü
 
 

GALLAGHER Elektrikli Çit sistemiyle, arıcıların korkulu rüyası ayılar şimdi bal peteklerine uzaktan bakıyor. Amerika’nın Colorado eyaletinde 45.000’den fazla arı kolonisi vardır ve  arıcılık sektörünün ayılarla başı derttedir. Aç bir ayının bir gece arı kovanlarına saldırması 3.000$ gibi bir zarara sebep olmaktadır. Hele de ayıların kış uykusundan önce 20.000 kaloriye ihtiyaç duydukları düşünülürse arı kovanlarına saldırmaları ve kovanları talan etmeleri arıcıları canından bezdirir.. ayıların verdiği zararları telafi için devlet arıcılara tazminat ödemek zorunda kalmıştır. Devletin arıcılara ödediği tazminatlar o kadar yüksek meblağlara ulaşmıştır ki devlet tazminat ödemektense arı kolonilerinin korunmasına yönelik teşvik uygulaması başlatmıştır ve  arıcılara, elektrikli çit sistemini şart koşmuştur.. Bunun üzerine Colorado’daki arıcılar Yaban hayatı Koruma İdaresi teşvikleriyle GALLAGHER Elektrikli  Çit Sistemlerini kurmuşlar ve %100 başarıyla  ayı zararlarını önlemişlerdir.Devlet de böylelikle tazminat ödemekten kurulmuştur. Elektrikli Çit Sistemin kuran arıcılardan GALLAGHER USA’ya binlerce teşekkür mektubu gelmiştir. Bunlardan bir tanesi Mr. Gordon Angus’tur. Mr. Angus mektubunda GALLAGHER B200 enerji üreteci kullandığını ve iki sıralı elektrikli çit kurduğunu beyan ederek anne ayı ve üç yavrusunun arı kovanlarına geldiğini, elektrik şokunu yiyince geri döndüğünü ve bir daha geri gelmediğini; böylece çite harcadığı 1000$ gibi bir masrafı en az 4 kez çıkardığını söylemiştir.AYILARLA BALIK çiftliklerinin de başı derttedir. Balıkçılar da ayıların verdiği zararlardan kurtulmak için GALLAGHER Elektrikli Çit Sistemi’ne yönelmişlerdir. Tarım bakanlığı balıkçılık Departmanı, balıkçılık işletmelerine, ayıların verdiği zararlara karşı elektrikli çit sistemi önermiş ve teşvik etmektedir. Yine bu eyaletin balıkçıları çiftliklerini ayıların verdiği zararlardan GALLAGHER Elektrikli Çit Sistemini kurarak kurtulmuşlardır.

GALLAGHER elektrikli çit sistemleri, hayvanat bahçelerinde, milli parklarda kullanıldığında insanların güvenle dolaşabileceği, gezinti ve piknik alanları oluşturur, yaban hayvanları için ise doğal ortamda hayatlarının idamesini sağlar.

Bilindiği gibi Rentels.. Inc. Vahşi hayvanların film, TV ve canlı prodüksiyonlar için eğitildiği bir alandır. Burada “Aslan Kral”, “Dr. Dolittle” ve “Güçlü Joe Young” filmlerinde gördüğümüz, zehirli örümceklerden file kadar 100çeşit hayvan bulunmaktadır. Bu hayvanlar sıkı federal ve eyalet kanunlarının da üzerine çıkan bir titizlikle ve dikkatle eğitilmektedirler. Bu alanda GALLAGHER Elektrikli Çit Sistemiyle vahşi hayvan yönetimi yapılmaktadır. Wild Things’in yöneticileri elektrikli çit sisteminden o kadar emindir ki; bu alanı halka açmış ve turlar düzenlemektedirler. Hatta gelenlerin hayvanlarına konaklama ve geceleme imkanı hazırlamıştır.

ELEKTRİKLİ ÇİTİN YABAN DOMUZU MÜCADELESİNDE KULLANILMASI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-    Çitin uygulanacağı alanda bataklık ve ağaçlık gibi domuzlara barınak olabilecek şeyler bulunmamalıdır.
2-    Çit, çiğ nedeniyle otların ıslak olduğu gece saatlerinde de çalışabilmelidir. Çit gündüz iyi çalışabilir ama önemli olan domuzların aktif olduğu gece saatlerinde de çalışmalıdır.
3-    Çit, fiziksel bir engel görevi yapmalıdır. Çit ile ilk defa karşılaşan domuzlar yavaşlatılmalıdır ki çiti geçmeden bir şok yesinler.
4-    Çit öyle dizayn edilmelidir ki domuz hem topraklama teli hem de elektrikli tel ile temas etmelidir. Domuzların olduğu pek çok bölgede toprak yüzeyi iyi bir topraklamaya izin vermeyecek kadar kurudur. Bu nedenle en alt tel, topraklama teli olmalı ve yere yakın çekilmelidir.

YABAN DOMUZLARI İÇİN ÇİT DİZAYNI

Domuzlara karşı iyi sonuç almak için 4-5 telli, yerden 20-50mm yüksekliğinde ekstra bir topraklama teli eklemek de gereklidir. Bu tel öyle yerleştirilmelidir ki hayan alt topraklama teli ile en alttaki elektrikli tel arasına girmeye zorlanmalıdır, yani topraklama telinin altına girmemelidir.

ÇİT BAKIMI

1-    Çit, kuzulamadan en az 4-5 hafta önce çalıştırılmaya başlanmalıdır. Bu sürede hayvanlar durumu öğrenirler ve o bölgeye gitme alışkanlığından vazgeçerler. Ayrıca domuzlar yiyecek için geldiği alanda telle temas edince güçlü bir şoklama ile acı çekmelidirler.
2-    Herbisit kullanarak yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. Canlı (elektrik verilmiş telin) yere yakın olması, otlar nedeniyle kaçak riskini arttırır. Özellikle de otların çiğ nedeniyle ıslak olduğu gece vakti.
3-    Çit boyunca yer alan bütün ark, dere gibi su yolları, çukurlar kapatılmalıdır. Buralar en çok sorun çıkartabilecek yerlerdir.
4-    Çitin geceleyin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Domuzlar geceleri aktiftirler. Gündüz çalışıp gece ıslak çimende kısa devre yapan ve dolayısıyla çalışmayan çitin faydası yoktur.
 
ÖNEMLİ UYARI: AYILAR ZEKİ, ISRARCI, ÖFKELİ VE GÜÇLÜ HAYVANLAR OLDUĞU İÇİN YETRLİ DERECEDE ŞOK UYGULANMALIDIR. EĞER YETERLİ ŞOK VERİLMEZSE VE ÇİTİ BİR KERE AŞARLARSA ARTIK AYILARI DURUDURMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR. AYLARI ÖLDÜRMEK VEYA TUTSAK ETMEKTEN BAŞKA ÇARE KALMAZ. BU YÜZDEN VERİLECEK ŞOK 7000VOLT’TAN AŞAĞI OLMAMLI VE AYILARA DURMALARI GEREKEN YERDE DURMALARINI VE ÇİTE SAYGI GÖSTERMELERİNİ SAĞLAMALIDIR. İLK ŞOK ÖNEMLİDİR. AYILAR ÇİTİ AŞMAK İÇİN TÜNEL KAZMAYI BİLE DÜŞÜNEBİLİRLER. BUNU ÖNLEMEK İÇİN ÇİT BOYUNCA 90 CM ENİNDE ÖRME TEL SERİLMELİDİR.
GALLAGHER ELEKTRİKLİ ÇİT SİSTEMİNİN AMACI AYILARI KIZDIRMAK DEĞİL, CAYDIRMAKTIR.

 
Ürün Kategorileri
MX7500 Enerjizatötü

- 75 Joules depolanan enerji
- 160 km' ye (100 mil) kadar maksimum çok telli kalıcı çit mesafesi (bitki örtüsü yok / düşük)
- Güç tüketimini en aza indirirken çit koşullarına otomatik olarak ayarlayan SmartPower adapte çıkış kontol teknolojisi
- Çıkış gerilimi 5 kV - 9 kV arasında ayarlanabilir.
- Entegre SmartPac uzaktan kumanda ve arıza bulucu ile temin edilmiştir.
- Quicksan Çıkış Gerilimi çubuk grfiği bir bakışta enerjizatör çıktısını gösterir.
- Dört adet okunması kolay dijital ekran depolanan enerji, çıkış gerilimi, çit gerilimi ve topraklama gerilimini gösterir.
- Depolanan enerji, çıkış gerilimi, çit gerilimi ve topraklama gerilimi alarmları, gelişmiş çit yöntimi için sorunlarla ilgili erken uyarı verir.
- Çıkış gerilimi ve alarm ayar noktalarının ayarlanması için basit push buton kullanıcı ara birimi
- SmartPac uzaktan kumandası, çit boyunca her yerde enerjizatörü açar / kapatır.
- İleri yıldırım koruması.
SmartPac

- Gelişmiş kolaylık sağlamak için entegre arıza bulucu işlevlerini içeriri.
- Kullanım kolaylığı için akım ve gerilim eş zamanlı olarak 'hata bulma' modunda gösterilir.
- Yeniden şarj edilebilir batarya ile yeni batarya alınmasına gerek yoktur.
- 'Sorgulama' işlevi, çitte her yerde SmartPac üzerindeki enerjizatör ekranlarını gösterir, böylece çit onarımının enerjizatörü normale döndürdüğünü teyit edebilirsiniz.
- Üç düğmeyle basit ara birim: on / off / inquire (açık / kapalı / sorgula)
- SmartPac, dokuz farklı enerjizatörle iletişim kurabilir. 
MBX2500

- MBX2500 - 25 Joules depolu enerji. 80 km' ye kadar maksimum çok telli kalıcı çit mesafesi
- MBX1500 - 25 Joules depolu enerji. 60 km' ye kadar maksimum çok telli kalıcı çit mesafesi 
- Batarya destekli şehir elektiriğiyle veya sadece bataryayla beslenme, şehir elektriği kesildiğinde çitin kesintisiz çalışmasını sağlar.
- Gerekirse güneş enerjisi seçeneğine bakınız.
- Okunması kolay dijital ekranlar depolanan enerji düzeyi, çıkış gerilimi, çit gerilimi ve toprak gerilimini göstererek elektrikli çit sisteminizin performansını ortaya koyar.
- Uzaktan kumanda çit hattında her yerde enerjizatörü açar / kapatır.
- Depolanan enerji, çıkış gerilimi, çit gerilimi ve topraklama gerilimi alarmları, gelişmiş çit yönetimi için sorunlarla ilgili erken uyarı verir.
- İleri yıldırım koruması.
 
MR6000

- Güçlü hayvan kontrolü için 60 Joules enerji
- 140 km' ye kadar maksimum çok telli kalıcı çit mesafesi
- Quickscan Çıkış Gerilimi çubuk grafiği: Bir bakışta enerjizatörün çıkış gerilimini gösterir.
- Adaptasyon kontrolü, otamatik olarak çıkış gerilimini çit koşullarınıza uyarlarken güç tüketimini en aza indirir.
- Çıkış gerilimi 5 kV - 9 kV arasında ayarlanabilir.
- SmartPac, çit hattı boyunca her yerde enerjizatörünüzü açmanızı veya kapatmanızı sağlar. 
MR5000

- İçerisinde uzaktan kumanda özelliği
- 50 Joules depolanan enerji.
- Tüm çit gereksinimlerine uyacak şekilde Turbo, tam ve yarım güç seçenekleri
- 120 km' ye kadar maksimum çok telli kalıcı çit mesafesi
- İleri yıldırımdan korunma özelliği 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BİZLER           ELEKTRİKLİ ÇİT SİSTEMLERİ           GÜBRE             HAYVANCILIK             REFERANSLAR             İLETİŞİM