LİNKLER
GÜBRE
Bilindiği gibi tarımsal üretimde amaç; birim alandan en yüksek verimi ve en kaliteli ürünü elde etmektir. Bu amaca ulaşmanın en etkili yolu bitkiyi dengeli ve düzenli beslemektir. Bitkiyi dengeli besleyebilmek için toprak analizleri yapılmalı, toprağın ihtiyacı doğru teşhis edilmelidir. Toprak analizleri çoğu zaman çiftçilerimizi yanıltır. Analizlerde yeterli oranda makro ve mikro element tespit edilmiş topraklarda istenilen miktar ve kalitede ürün alınamaz. Bunun da sebebi toprakta var olduğu tespit edilen NPK ve mikro elementlerin bağlı olmasıdır. Bitki tarafından alınamayan bağlı elementler yok hükmündedir. Bu yüzden mutlaka yaprak analizleri yaptırılmalı ve eksikliği görülen NPK ve mikro elementler bitkinin alabileceği formda bitkiye yapraktan veya topraktan verilmelidir.
Dengeli beslenmeyi şiar edinen EKO TARIM, çiftçilerimize profesyonel ve entegre çözümler sunmaktadır. Ülkemizde her türlü toprak ve bitki çeşidi üzerinde yaptığı çalışmalar ve sunduğu çözümler çiftçilerimizin teveccühüne mahzar olmuştur. Çiftçilerimizin memnuniyeti bizi cesaretlendirmiş ve ürünlerimizi bölge ülkelerindeki çiftçilere de ulaştırma yönünde arayışlara sevk etmiştir. Bu amaçla Türkmenistan, Kazakistan ve İran gibi ülkelerde demonstrasyon çalışmalar yaptık.Bu  çalışmaların neticelerinden adı geçen ülke çiftçileri memnun olunca ilk ihracatımızı 2004 yılında bu ülkelere yaptık.

İhracatımız 2004’ten bu yana gelişerek devam etmektedir. 2009 yılına kadar sadece toz ve mineral gübrelerin ihracatını yapan şirketimiz., bölgemizde gübre sektörünün lideri konumundaki GÜBRETAŞ A.Ş. ile yaptığı ihracat protokolü ile birlikte ihracat kalemlerine katı gübreleri, toz gübreleri ve organik ve sıvı gübreleri de ilave etmiştir.
 
Ürün Kategorileri
20.20.20

Toplam AZOT (N) - 20 Kütlece (w / w)%
Amonyum Azotu (N-NH4)   A - 4 Kütlece (w / w)%
Nitrat Azotu (N-NO3) - 6 Kütlece (w / w)%
Üre Azotu (N-NH2) - 10 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür FOSFORPENTAOKSİT (P2O5) - 20 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür POTASYUMOKSİT (K2O) - 20 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BAKIR (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür DEMİR (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.05 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MANGAN (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür ÇİNKO (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
 
Yüksek oranda bitki temel besinleri yanında gerekli IZ ELEMENTLERI EDTA-METAL şelatları halinde içeren sistemik bir toz gübredir. Üre azotu içerir. Çimlenme ve tohum oluşumunu teşvik eder. Kök oluşumunu sağlar. Bunun sonucu iyi bir çiçeklenme ve meyve tutumunu sağlanır. Yüksek verimli ve kaliteli ürün oluşumunu teşvik eder. Bitkinin soğuk ve kurağa karşı direncini artırır. Metal şelatları kireçli topraklarda dahi bozulmadan bitki bünyesine kolayca girer. Bitki gelişme periyodu boyunca kullanılması tavsiye edilir.
 
Damla sulama uygulaması
 
SEBZELER: Gelişim dönemi boyunca günlük 300-1500 gr dozlarda dekara en az 1 ton suyla
MEYVELER: Ağacın yaşı göz önüne alınarak ağaç başına 250-1500 gr dozunda
10.30.10

Toplam AZOT (N) - 10 
Amonyum Azotu (N-NH4) - 6.5 Kütlece (w / w)%
Nitrat Azotu (N-NO3) - 3.5 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür FOSFORPENTAOKSİT (P2O5) - 30 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür POTASYUMOKSİT (K2O) - 10 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BAKIR (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür DEMİR (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.05 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MANGAN (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür ÇİNKO (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
 
Fosfat ağırlıklı temel bitki besinleri yanında gerekli IZ ELEMENTLERI EDTA-METAL şelatları halinde içeren sistemik bir toz gübredir. Sebzelerde transplantasyon sonrası kök gelişimini artır. Hızlı Kök oluşumunu teşvik eder. Bunun neticesinde eş zamanlı ve kuvvetli çiçeklenme sağlanmış olur. Tohum oluşumunu sağlar. Meyve tutumunu artırır. Yüksek verimli ve kaliteli ürün oluşumunu teşvik eder. Raf ömrünü uzatarak pazar değerini artırır. Bitkinin hastalık ve zararlılara karşı direncini artırır. Metal şelatları kireçli topraklarda dahi bozulmadan bitki bünyesine kolayca girer. Bitkinin ilk dönemlerinden itibaren hasada kadar kullanılır.
 
Damla sulama uygulaması
 
SEBZELER: Bitki tutumundan sonra günlük 300 gr-1000 gr dozunda dekara en az 1 ton su ile
MEYVELER: Ağacın yaşı göz önüne alınarak ağaç başına 200-1250 gr dozunda
 
10.5.40

Toplam AZOT (N) - 10 Kütlece (w / w)%
Nitrat Azotu (N-NO3) - 10 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür FOSFORPENTAOKSİT (P2O5) - 5 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür POTASYUMOKSİT (K2O) - 40 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BAKIR (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür DEMİR (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.05 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MANGAN (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür ÇİNKO (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
 
Potasyum ağırlıklı temel bitki besinleri yanında gerekli IZ ELEMENTLERI EDTA-METAL şelatları halinde içeren sistemik bir toz gübredir. Meyve tutum oranını artırır. Meyvenin kalitesi (renk, tat, görünüm) artırır. Sert dolgun meyve oluşumunu sağlar. Raf ömrünü uza-tarak pazar değerini artırır. Hastalık, soğuk ve kurağa karşı bitkinin direncini artırır. Yüksek verimli ve kaliteli ürün oluşumunu sağlar. Metal şelatları kireçli topraklarda dahi bozulmadan bitki bünyesine kolayca girer. Bitki gelişimi için gerekli azotu da bünyesinde bulundurur. Meyve oluşumundan hasat sonuna kadar uygulanan bir gübredir.
 
Damla sulama uygulaması
 
SEBZELER: Meyve tutumundan sonra hasat zamanı sonuna kadar günlük 500 gr-1500 gr dozunda en az1 ton su ile
MEYVELER: Meyvelere ben düşmesinden itibaren hasat sonuna kadar ağacın yaşı göre ağaç başına 250-1500gr dozunda
POTASYUM NİTRAT - 13-0-46

Suda çözünür toplam AZOT (N) - 13 Kütlece (w / w)%
Nitrat Azotu (N-NO3) - 13 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür POTASYUMDİOKSİT (K2O) - 46 Kütlece (w / w)%
 
Potasyum nitrat gübresi damlama, yağmurlama, mini spring gibi her türlü sulama sisteminde kullanılabilir. Kullanılacak miktar iklim, toprak ve ürün cinsi hava ısısı, verim durumu, sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişebilir. Hızlı sonuç almak ve eksikliği gidermek için yapraktan tatbik edilir. Bitkinin optimum gelişmesini sağlar. Ürünün kalitesini (tat, renk, görünüm) artırır. Sodyum ve klor içermediğinden güvenceli bir şekilde bütün bitkilere kullanılabilir. Potasyum nitrat genel olarak suda eriyen tüm gübrelerle ve ilaçlarla karıştırılıp atılabilir. Ilaçlama yapılırken ilaçlı suyun içine gerekli dozajda karıştırılıp atılabilir. Kalsiyumlu bileşiklerle karıştırılmaması gerekmektedir.
 
POTASYUM SÜLFAT - 0-0-51

Suda çözünür POTASYUMDİOKSİT (K2O) - 51 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür SÜLFÜRTRİOKSİT (SO3) - 46 Kütlece (w / w)%
 
Kristal yapıda beyaz tuz görünümünde olan potasyum sülfat %50–53 oranında potasyum (K2O) içermektedir. Ayrıca yapısında bitkiler için gerekli besin elementi olan kükürdü taşır. Kükürt noksanlığı görülen durumlarda potasyum ve kükürt kaynağı olarak kullanılmaktadır. Potasyum sülfat gübresi damlama, yağmurlama, mini spring gibi her türlü sulama sisteminde kullanılabilir. Kullanılacak miktar iklim, toprak ve ürün cinsi hava ısısı, verim durumu, sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişebilir. Potasyum sülfat fizyolojik olarak asit karakterde olup, devamlı olarak aynı topraklara uygulandığında toprak pH`sını düşürebilir. Bu durumda topraklar kireçlenmeye ihtiyaç gösterebilir. Klora hassas olan patates, tütün ve narenciye gibi bitkilere verilebilir. Özellikle gelişmesini tamamlamamış bitkilerin hızlı olgunlaşması için kullanılan ideal bir potaslı gübredir.
Kalsiyumlu bileşiklerle karıştırılmaması gerekmektedir.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BİZLER           ELEKTRİKLİ ÇİT SİSTEMLERİ           GÜBRE             HAYVANCILIK             REFERANSLAR             İLETİŞİM