LİNKLER
GÜBRE
Bilindiği gibi tarımsal üretimde amaç; birim alandan en yüksek verimi ve en kaliteli ürünü elde etmektir. Bu amaca ulaşmanın en etkili yolu bitkiyi dengeli ve düzenli beslemektir. Bitkiyi dengeli besleyebilmek için toprak analizleri yapılmalı, toprağın ihtiyacı doğru teşhis edilmelidir. Toprak analizleri çoğu zaman çiftçilerimizi yanıltır. Analizlerde yeterli oranda makro ve mikro element tespit edilmiş topraklarda istenilen miktar ve kalitede ürün alınamaz. Bunun da sebebi toprakta var olduğu tespit edilen NPK ve mikro elementlerin bağlı olmasıdır. Bitki tarafından alınamayan bağlı elementler yok hükmündedir. Bu yüzden mutlaka yaprak analizleri yaptırılmalı ve eksikliği görülen NPK ve mikro elementler bitkinin alabileceği formda bitkiye yapraktan veya topraktan verilmelidir.
Dengeli beslenmeyi şiar edinen EKO TARIM, çiftçilerimize profesyonel ve entegre çözümler sunmaktadır. Ülkemizde her türlü toprak ve bitki çeşidi üzerinde yaptığı çalışmalar ve sunduğu çözümler çiftçilerimizin teveccühüne mahzar olmuştur. Çiftçilerimizin memnuniyeti bizi cesaretlendirmiş ve ürünlerimizi bölge ülkelerindeki çiftçilere de ulaştırma yönünde arayışlara sevk etmiştir. Bu amaçla Türkmenistan, Kazakistan ve İran gibi ülkelerde demonstrasyon çalışmalar yaptık.Bu  çalışmaların neticelerinden adı geçen ülke çiftçileri memnun olunca ilk ihracatımızı 2004 yılında bu ülkelere yaptık.

İhracatımız 2004’ten bu yana gelişerek devam etmektedir. 2009 yılına kadar sadece toz ve mineral gübrelerin ihracatını yapan şirketimiz., bölgemizde gübre sektörünün lideri konumundaki GÜBRETAŞ A.Ş. ile yaptığı ihracat protokolü ile birlikte ihracat kalemlerine katı gübreleri, toz gübreleri ve organik ve sıvı gübreleri de ilave etmiştir.
 
Ürün Kategorileri
MAP - 12-61-0

Suda çözünür toplam AZOT (N) - 12 Kütlece (w / w)%
Amonyak Azotu (NH-N) - 12 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür FOSFORPENTAOKSİT (P2O5) - 61 Kütlece (w / w)%
 
Damlama, yağmurlama, mini spring gibi her türlü sulama sisteminde kullanılabilir. Uygulanacak miktar iklim, toprak ve ürün cinsi hava ısısı, verim durumu, sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişebilir. Çiçeklenme ve kök gelişimi döneminde bitkilerin fosfor ihtiyacını karşılamak için kullanılır. MAP suda tamamen eriyen, fosfat kaynağı gübreler arasında en yüksek oranda fosfat içeren gübredir. MAP gübresindeki azotun tamamı amonyak azotu olduğundan, bu elementin bitkilere kontrollü olarak ulaşması sağlanır. Içeriğinde klor, sodyum ve ağır metaller gibi bitkilere zarar verebilecek herhangi bir madde bulunmadığından, tüm ürünlerde güvenli bir şekilde kullanılabilir. MAP kullanımı sayesinde damla sulamada kullanılan gübreli suyun pH 4,5 civarında tutulmasıyla verilen tüm ana ve iz elementlerin bitkilerce daha kolay alınması sağlanır. Her türlü eriyebilen gübre ile rahatça karıştırılabilir. Kalsiyumlu bileşiklerle karıştırılmaması gerekmektedir.
MKP - 0-52-34

Suda çözünür FOSFORPENTAOKSİT (P2O5) - 52 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür POTASYUMDİOKSİT (K2O) - 34 Kütlece (w / w)%
 
Kristalize bir gübredir. MKP Gübresi damlama, yağmurlama, mini spring gibi her türlü sulama sisteminde kullanılabilir. Uygulanacak miktar iklim, toprak ve ürün cinsi hava ısısı, verim durumu, sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişebilir. MKP suda tamamen eriyen gübreler arasında en yüksek yoğunlukta ana element içeren gübre çeşididir. Içeriğinde azot bulunmaması sayesinde yoğun gübre kullanımı gerektiren yoğun (entansif) tarım kullanımına son derece uygundur. MKP yapraktan gübreleme uygulamaları için son derece uygun olup, kullanımının mantarî hastalıkların (külleme gibi) kontrolünde büyük fayda sağladığı kanıtlanmıştır. MKP kullanımı sayesinde damla sulamada kullanılan gübreli suyun pH 4,5 civarında tutulmasıyla verilen tüm ana ve iz elementlerin bitkilerce daha kolay alınması sağlanır. Özellikle azot verilmesinden kaçınılan dönemlerde ve bitkinin fosfor ve potasyum ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Meyve tutma problemi olan ve azotça aşırı beslenen bitkileri dengede tutmada mükemmel sonuç verir. Içeriğinde klor, sodyum ve ağır metaller gibi bitkilere zarar verebilecek herhangi bir madde bulunmadığından tüm ürünlerde güvenli bir şekilde kullanılabilir. Kalsiyumlu bileşiklerle karıştırılmaması gerekmektedir.
BESTLINE - 15.8.23+2MgO+ME

Toplam AZOT (N) - 15 Kütlece (w / w)%
Amonyum Azotu (N-NH4) - 5 Kütlece (w / w)%
Nitrat Azotu (N-NO3) - 10 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür FOSFOR PENTAOKSİT (P2O5) - 8 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür POTASYUM OKSİT (K2O) - 23 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MAGNEZYUM OKSİT (MGO) - 2 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BAKIR (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür DEMİR (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.05 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MANGAN (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür ÇİNKO (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
 
Çilek, domates, biber, patlıcan, kabak, süs bitkileri başta olmak üzere birçok bitkinin beslenmesinde kullanılan toz bir gübredir. Bestline, temel bitki besin maddeleri olan azot, fosfor, potasyumun yanı sıra magnezyum ile bitkilerin en çok ihtiyaç duydukları mikro elementleri içeren, suda çabuk ve tamamı eriyen bir üründür. Mikro elementler şelatlanmıştır. Damlama sulama (Fertigasyon), yağmurlama, yapraktan gübreleme ve üst gübre olarak rahatça kullanılır.
BESTCALNI - (KALSİYUM NİTRAT)

Toplam AZOT (N) - 15.5 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür KALSİYUM OKSİT (CaO)  - 27.5 Kütlece (w / w)%
 
Kalsiyum nitrat, bitkiler için mutlak gerekli iki ana besin elementi olan azot ve kalsiyumu birlikte içerir. Kalsiyum bitkiler tarafından çok tüketilen bitki besin elementidir. Bitkiler kalsiyum olmadan büyüyemezler. Kalsiyum, hücre duvarını sağlamlaştırır, bunun sonucunda daha kaliteli, raf ömrü daha uzun ve pazar gücü yüksek ürün hasat edilir. Nitrat azotu bitkiler tarafından tercih edilen bir azot formudur. Bitki alımı için direk elverişlidir, buna bağlı olarak bitkide hızlı bir (gözle görülür) gelişme sağlar. Potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi katyonların bitki tarafından alımını teşvik eder. Azot, fosfor ve potasyumun aksine kalsiyum bitki bünyesinde tamamen hareketsizdir (immobil) ve bitki bünyesinde yaşlı yapraklardan genç yapraklara taşınmaması nedeni ile noksanlık öncelikle genç yapraklarda görülür. Kalsiyum topraktaki kil ve humusun koagülasyonunu sağlayarak toprakta kapiller kanalların meydana gelmesini, böylece de havalanma ve su döngüsünün devamına yardım eder.
 
MAGSUL - (MAGNEZYUM SÜLFAT)

Suda çözünür MAGNEZYUM OKSİT (MgO) - 16 Kütlece (w / w)% 
Suda çözünür KÜKÜRT TRİOKSİT (SO3) - 32 Kütlece (w / w)%
 
Magnezyum sülfat tamamı suda eriyebilen % 16 ve üzeri magnezyum bulundurur. MAGSUL beyaz kristal görünümlü, çözeltisi kalıntısız, renksiz ve berraktır. Tortu bırakmaz. Magnezyum klorofilin ana bileşenidir. Her klorofil molekülü bir magnezyum atomu bulundurur. Klorofil molekülünün yapı maddesi oluşturması nedeniyle yeterli magnezyum bulunmaması durumunda fotosentez olmaz. Bu durumda bitkide zayıf gövde, uzun saçaklı kökler, yapraklarda yukarı doğru kıvrılma ve hasat öncesi meyve dökülmesi görülecektir. Magnezyum bitkinin güneşten azami derecede faydalanmasını sağlayarak iyi gelişmesini teşvik eder. Uzun ömürlü, canlı renklere sahip sebze ve meyveler için magnezyum önemlidir. Yaprakların direncini artırarak hastalıklara karşı direnç sağlar. Özellikle yağış alan kumlu asitli topraklarda eksikliği görülür.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BİZLER           ELEKTRİKLİ ÇİT SİSTEMLERİ           GÜBRE             HAYVANCILIK             REFERANSLAR             İLETİŞİM