LİNKLER
GÜBRE
Bilindiği gibi tarımsal üretimde amaç; birim alandan en yüksek verimi ve en kaliteli ürünü elde etmektir. Bu amaca ulaşmanın en etkili yolu bitkiyi dengeli ve düzenli beslemektir. Bitkiyi dengeli besleyebilmek için toprak analizleri yapılmalı, toprağın ihtiyacı doğru teşhis edilmelidir. Toprak analizleri çoğu zaman çiftçilerimizi yanıltır. Analizlerde yeterli oranda makro ve mikro element tespit edilmiş topraklarda istenilen miktar ve kalitede ürün alınamaz. Bunun da sebebi toprakta var olduğu tespit edilen NPK ve mikro elementlerin bağlı olmasıdır. Bitki tarafından alınamayan bağlı elementler yok hükmündedir. Bu yüzden mutlaka yaprak analizleri yaptırılmalı ve eksikliği görülen NPK ve mikro elementler bitkinin alabileceği formda bitkiye yapraktan veya topraktan verilmelidir.
Dengeli beslenmeyi şiar edinen EKO TARIM, çiftçilerimize profesyonel ve entegre çözümler sunmaktadır. Ülkemizde her türlü toprak ve bitki çeşidi üzerinde yaptığı çalışmalar ve sunduğu çözümler çiftçilerimizin teveccühüne mahzar olmuştur. Çiftçilerimizin memnuniyeti bizi cesaretlendirmiş ve ürünlerimizi bölge ülkelerindeki çiftçilere de ulaştırma yönünde arayışlara sevk etmiştir. Bu amaçla Türkmenistan, Kazakistan ve İran gibi ülkelerde demonstrasyon çalışmalar yaptık.Bu  çalışmaların neticelerinden adı geçen ülke çiftçileri memnun olunca ilk ihracatımızı 2004 yılında bu ülkelere yaptık.

İhracatımız 2004’ten bu yana gelişerek devam etmektedir. 2009 yılına kadar sadece toz ve mineral gübrelerin ihracatını yapan şirketimiz., bölgemizde gübre sektörünün lideri konumundaki GÜBRETAŞ A.Ş. ile yaptığı ihracat protokolü ile birlikte ihracat kalemlerine katı gübreleri, toz gübreleri ve organik ve sıvı gübreleri de ilave etmiştir.
 
Ürün Kategorileri
HUMAS-15 - (Organik Toprak Düzenleyicisi)

Toplam Organik Madde - 10 Kütlece (w / w)%
Toplam Humik + Fulvik Asit - 15 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür K2O - 2 Kütlece (w / w)%
pH - 8-10 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BAKIR (Cu) - 0.04 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MANGAN (Mn) - 0.1 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür Ç‹NKO (Zn) - 0.1 Kütlece (w / w)%
 
Humas-15 Sıvı Haldeki Humik Asit :Humik asitleri laboratuvarda sentetik olarak üretmek mümkün değildir. Leonardit, yüksek oranda humik asitler ile karbon, makro ve mikro besin elementleri içeren, kömür düzeyine ulaşmamış tamamen doğal organik maddedir. Oluşumu milyonlarca yıl öncesi bitki kalıntılarının sıcaklık, nem, basınç, oksidasyon ve çok özel jeolojik şartlar altında oluşur. Humik asitler leonarditten elde edilir.
 
HUMİK ASİTLERİN FAYDALARI
 
1. Toprakta oluşan sertleşmeyi çözerek bitkinin daha kolay köklenmesini sağlar ve kök gelişimini teşvik eder.
2. Suyun ve havanın toprak içindeki hareketini düzenler.
3. Topraktaki aşırı sodyumu (Na) ortadan kaldırıp, çoraklaşmayı giderir. Topraktaki kireci çözerek pH’yı düzenler.
4. Topraktaki iyon alış verişini artırarak kil minerallerine tutunan fosfor, kalsiyum ve iz elementlerinin serbest hale getirip bitkilerce kullanılabilmesini sağlar.
5. Topraktaki mevcut bitki besin maddelerini şelat hale getirerek bitkiler tarafından alınmasını kolaylaştırır.
6. Topraktaki mikroorganizma faaliyetini artırır.
7. Toprak koloitlerinin çökmesini önler 
8. Bitkinin çiçek tutum oranını artırır.
9. Ürünün raf ömrünü uzatır.
10. Topraktaki bitki besin maddelerini tutumunu artırarak yıkanma ile kaybını önler.
11. Meyve ve sebzenin şeker miktarını artırır.
12. Tohumun kısa sürede çimlenmesini sağlar.
 
 
STARWET - (Yayıcı-Yapıştırıcı)

Bitki yüzeylerinde daha iyi dağılım ve yapışma sağlayarak birlikte kullanılan ilaç ve gübrelerin etkinliklerini arttırır. Kullanılan ilaç ve gübrelerin yaprak yüzeyinde homojen bir şekide yayılmasını sağlar; böylece gübre alımı sırasında herhangi bir yanma veya besin birikimi oluşmaz. Zirai mücadele ilaçları ve gübrelerin meyveler üzerinde meydana getirdiği arzu edilmeyen lekelerin oluşmasını önler. Arılara zararsızdır.

İLAÇLAMA ALETİ TEMİZLİĞİ 

Özellikle yabancı ot ilaçları ve BGD’nin kullanıldığı ilaçlama aletlerinin deposuna 100 litre suya 100 cc dozda Starwet ilave edilir ve karıştırılır. Püskürtülerek boşaltılır. Tekrar depo temiz suyla doldurulup bir gece bekletildikten sonra tekrar püskürtülerek boşaltılır. Böylece ilaçlama aleti temizlenmiş olur
GIBBEST - (Bitki Gelişim Düzenleyicisi)

 BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ SOLÜSYON
Litrede 20 g. Saf Gibberellic Asit (GA3) ihtiva eder. LD50 15000 mg/kg
 
Doğal olarak bitkiler tarafından oluşturulan ya da bitkiye dışarıdan verilen, büyüme ile buna bağlı diğer fizyolojik hareketleri kontrol eden ve oluştukları yerden bitkinin başka yerlerine taşınabilen, çok az miktarda bile etkilerini gösterebilen organik maddelere Bitki Gelişimini Düzenleyiciler (BGD) adı verilir. 
 
Bitki gelişim düzenleyiciler başlangıçta yalnız tohumların çimlenmesinde, meyve, fidan ve çeliklerin köklendirilmesinde kullanılmıştır. Daha sonra tohumdan hasada kadar geçen devrede verim artışı, ürün kalitesinin yükseltilmesi ve bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığın arttırılması amacıyla tüm dünyada kullanılmaya başlanmıştır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus diğer kimyasallarda olduğu gibi BGD‘lerin de yazılı olan tavsiyeye uygun olarak kullanılması gerekmektedir. 
 
Bitki gelişim düzenleyicilerin bir kısmı, bitkilerde uyarıcı veya teşvik edici etki gösterir, bir kısmı da, büyümeyi kısıtlayıcı veya yavaşlatıcı, hatta durdurucu etki gösterirler. Gelişmeyi teşvik edici ve engelleyici maddeleri birbirinden kesin sınırlarla ayırmak pek mümkün değildir. Çünkü BGD’ler, bitki büyümesinin değişik devrelerinde ve değişik bitki organlarına değişik konsantrasyonlarda uygulandıklarında farklı etkiler gösterir. Her iri, değişik renk, farklı tat ve şekildeki meyve veya sebzenin hormonlu olarak nitelendirilmesi yanlış bir yaklaşımdır. BGD’lerin dozunda ve zamanında kullanılırsa her hangi bir zararı yoktur.
 
Gibbest’in Fonksiyonları
 
Çeliklerin köklenmesini teşvik eder, 
Tohum çimlenme gücünü artırır,
Bitkinin soğuğa dayanıklılığını artırır,
Periyodisitenin azaltılmasını sağlar.
Hasadı kolaylaştırır,
Meyve muhafaza süresini uzatır,
Bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığını artırır,
Belirli kültürlerde olgunlaşmayı geciktirir, 
Belirli kültürlerde meyve seyreltir,
Hasat öncesi meyve dökümlerini önler,
Meyve tutumunu artırır, 
Tane iriliğini artırır ve standardı yükseltir,
Olgunlaşmayı hızlandırır.
MICRO

Suda çözünür BOR (B) - 0.2 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BAKIR (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.3 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür DEMİR (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.8 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MANGAN (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.4 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür ÇİNKO (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.3 Kütlece (w / w)%
 
Makro besinlerin bitki ihtiyacını karşılayamadığı, üründe beklenen kalite ve randımanın alınmadığı durumlarda iz elementler içeren gübrelere ihtiyaç vardır. Ürünümüz makro besince zengin topraklarda kullanıldığında bu besinlerin özümsenmesini ve bitkinin dengeli beslenmesini sağlar. Micro, iz elementleri şelat halinde içerir. Her türlü toprakta ve şartlarda yetişen bitkilerin yapraklarına uygulanarak beslenme bozuklukları ortadan kaldırılır. İz element eksikliğinde bitki büyümesi ve gelişmesi yavaşlar, verim ve kalite olumsuz etkilenir.
 
DENGEM - (pH Düzenleyicisi)

SULARDA pH DÜZENLEYİCİ,SERT SULARDA YUMUŞATICI VE TUZ GİDERİCİ
 
Gübre ve ilaçlar genelde kuyu suları ile hazırlanır. Kuyu suları ise genelde yüksek pH’lı ve sert karakterlidir. Bu tür sularla hazırlanan ilaçların bozulma süresi hızlanır ve etki süresi ise kısalır. Bu durumu ortadan kaldırmak için suların pH’sının ayarlanması, sertliğinin giderilmesi gereklidir. DENGEM pH düzenleyici bu sorunları çözer ve tarımsal üretimden daha iyi netice alınmasını sağlar. DENGEM pH düzenleyici, ilaçların etki süresini uzatırken, gübrelerin daha kolay alınmasına katkı sağlayarak verimi artırır. pH düzenleyici şu sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olur:
 
İlaç çözeltisi hazırlamada suyu yumuşatır.
Çözülmeyi arttırır.
Suyun sertliğini giderir.
Alkali suların pH’sını ayarlar.
İlaçların daha uzun süre etki etmesini sağlar.
Damlama borularının tıkanmasını önler, tıkanmış boruların açılmasını sağlar.
Dengem’in fazla kullan›lmas›n›n hiçbir zarar› yoktur.
 
KULLANIMI
Yapraktan uygulama 100 litre suya 25-50 cc
Topraktan uygulama dönüme 1-3 litredir.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BİZLER           ELEKTRİKLİ ÇİT SİSTEMLERİ           GÜBRE             HAYVANCILIK             REFERANSLAR             İLETİŞİM