LİNKLER
GÜBRE
Bilindiği gibi tarımsal üretimde amaç; birim alandan en yüksek verimi ve en kaliteli ürünü elde etmektir. Bu amaca ulaşmanın en etkili yolu bitkiyi dengeli ve düzenli beslemektir. Bitkiyi dengeli besleyebilmek için toprak analizleri yapılmalı, toprağın ihtiyacı doğru teşhis edilmelidir. Toprak analizleri çoğu zaman çiftçilerimizi yanıltır. Analizlerde yeterli oranda makro ve mikro element tespit edilmiş topraklarda istenilen miktar ve kalitede ürün alınamaz. Bunun da sebebi toprakta var olduğu tespit edilen NPK ve mikro elementlerin bağlı olmasıdır. Bitki tarafından alınamayan bağlı elementler yok hükmündedir. Bu yüzden mutlaka yaprak analizleri yaptırılmalı ve eksikliği görülen NPK ve mikro elementler bitkinin alabileceği formda bitkiye yapraktan veya topraktan verilmelidir.
Dengeli beslenmeyi şiar edinen EKO TARIM, çiftçilerimize profesyonel ve entegre çözümler sunmaktadır. Ülkemizde her türlü toprak ve bitki çeşidi üzerinde yaptığı çalışmalar ve sunduğu çözümler çiftçilerimizin teveccühüne mahzar olmuştur. Çiftçilerimizin memnuniyeti bizi cesaretlendirmiş ve ürünlerimizi bölge ülkelerindeki çiftçilere de ulaştırma yönünde arayışlara sevk etmiştir. Bu amaçla Türkmenistan, Kazakistan ve İran gibi ülkelerde demonstrasyon çalışmalar yaptık.Bu  çalışmaların neticelerinden adı geçen ülke çiftçileri memnun olunca ilk ihracatımızı 2004 yılında bu ülkelere yaptık.

İhracatımız 2004’ten bu yana gelişerek devam etmektedir. 2009 yılına kadar sadece toz ve mineral gübrelerin ihracatını yapan şirketimiz., bölgemizde gübre sektörünün lideri konumundaki GÜBRETAŞ A.Ş. ile yaptığı ihracat protokolü ile birlikte ihracat kalemlerine katı gübreleri, toz gübreleri ve organik ve sıvı gübreleri de ilave etmiştir.
 
Ürün Kategorileri
DEZIN

Suda çözünür DEMİR (Fe)      Tamamı EDTA ile Şelatlı - 2 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür ÇİNKO (Zn)      Tamamı EDTA ile Şelatlı - 2 Kütlece (w / w)% 
 
Bitkilerin hem demir hem de çinko ihtiyacını karşılayan bir üründür. Her iki iz elementin gizli veya açık noksanlığı görüldüğünde kullanılır. Demir ve çinko bitkide az hareketli elementler olduğundan noksanlık belirtileri ilk olarak genç yapraklarda görülür. Çinko, bitkinin üreme hevesini arttırırken, demir de büyümeden dolayı oluşabilecek klorozu giderir. Toprakta bir takım olumsuzluklar nedeni ile (düşük toprak sıcaklığı, yüksek nem, pH gibi.) bitkinin topraktan kaldıracağı besin elementi miktarı olumsuz olarak etkilenir. Bu durumlarda yapraktan gübre uygulamaları hızlı ve etkili sonuç verir.
COMBI

Suda çözünür BOR (B) - 0.5 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BAKIR (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.5 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür DEMİR (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı - 3 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MANGAN (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 3 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MOLİBDEN (Mo) - 0.05 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür ÇİNKO (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 3 Kütlece (w / w)%
 
Yüksek oranda demir, çinko, mangan ve çok sayıda iz element içermesinden dolayı, iz element noksanlığını gidermede etkilidir. Makro besinlerin bitki ihtiyacını karşılayamadığı, üründe beklenen kalite ve randıman alınamadığında iz element içeren gübrelere ihtiyaç vardır. Metalik izelementleri EDTA ile şelatlandırılmıştır. Bu sebepten alkali topraklarda dahi bitki bünyesine kolayca girer. Makro moleküller toprak ve yaprağa tutunur. Bitki tarafından kolayca alınır.
 
 
HUMAS-15 - (Organik Toprak Düzenleyicisi)

Toplam Organik Madde - 10 Kütlece (w / w)%
Toplam Humik + Fulvik Asit - 15 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür K2O - 2 Kütlece (w / w)%
pH - 8-10 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BAKIR (Cu) - 0.04 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MANGAN (Mn) - 0.1 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür Ç‹NKO (Zn) - 0.1 Kütlece (w / w)%
 
Humas-15 Sıvı Haldeki Humik Asit :Humik asitleri laboratuvarda sentetik olarak üretmek mümkün değildir. Leonardit, yüksek oranda humik asitler ile karbon, makro ve mikro besin elementleri içeren, kömür düzeyine ulaşmamış tamamen doğal organik maddedir. Oluşumu milyonlarca yıl öncesi bitki kalıntılarının sıcaklık, nem, basınç, oksidasyon ve çok özel jeolojik şartlar altında oluşur. Humik asitler leonarditten elde edilir.
 
HUMİK ASİTLERİN FAYDALARI
 
1. Toprakta oluşan sertleşmeyi çözerek bitkinin daha kolay köklenmesini sağlar ve kök gelişimini teşvik eder.
2. Suyun ve havanın toprak içindeki hareketini düzenler.
3. Topraktaki aşırı sodyumu (Na) ortadan kaldırıp, çoraklaşmayı giderir. Topraktaki kireci çözerek pH’yı düzenler.
4. Topraktaki iyon alış verişini artırarak kil minerallerine tutunan fosfor, kalsiyum ve iz elementlerinin serbest hale getirip bitkilerce kullanılabilmesini sağlar.
5. Topraktaki mevcut bitki besin maddelerini şelat hale getirerek bitkiler tarafından alınmasını kolaylaştırır.
6. Topraktaki mikroorganizma faaliyetini artırır.
7. Toprak koloitlerinin çökmesini önler 
8. Bitkinin çiçek tutum oranını artırır.
9. Ürünün raf ömrünü uzatır.
10. Topraktaki bitki besin maddelerini tutumunu artırarak yıkanma ile kaybını önler.
11. Meyve ve sebzenin şeker miktarını artırır.
12. Tohumun kısa sürede çimlenmesini sağlar.
 
DEMİR-6 FORTE

Suda çözünür DEMİR (Fe) - 6 Kütlece (w / w)%
Demir (Fe)                EDTA ile şelatlı - 6 Kütlece (w / w)%
 
Yüzde 6 EDTA ile şelatlı demir içeren gübredir. Yoğun olduğundan ekonomik ve daha etkilidir. Demir direk fotosenteze katılan, olmazsa olmaz temel iz elementtir. Demir, kurak ve yarı kurak bölgelerde oluşan kireçli topraklarda yetiştirilen bitkilerde eksikliği en çok görülen mikro besin elementidir. Demir bitkide hareketli element olmadığından noksanlığın hafif olduğu durumlarda en son çıkan genç yapraklar sarımsı yeşil olur. Noksanlık arttıkça damarlar arasındaki renk tamamen sarıya döner. Demir noksanlığının tipik özelliği ise klorozlu yaprakların kolay kolay ölmemesidir. Meyve ağaçlarında ise kloroz bazı dallarda görülürken bazı dallarda görülmeyebilir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BİZLER           ELEKTRİKLİ ÇİT SİSTEMLERİ           GÜBRE             HAYVANCILIK             REFERANSLAR             İLETİŞİM