LİNKLER
GÜBRE
Bilindiği gibi tarımsal üretimde amaç; birim alandan en yüksek verimi ve en kaliteli ürünü elde etmektir. Bu amaca ulaşmanın en etkili yolu bitkiyi dengeli ve düzenli beslemektir. Bitkiyi dengeli besleyebilmek için toprak analizleri yapılmalı, toprağın ihtiyacı doğru teşhis edilmelidir. Toprak analizleri çoğu zaman çiftçilerimizi yanıltır. Analizlerde yeterli oranda makro ve mikro element tespit edilmiş topraklarda istenilen miktar ve kalitede ürün alınamaz. Bunun da sebebi toprakta var olduğu tespit edilen NPK ve mikro elementlerin bağlı olmasıdır. Bitki tarafından alınamayan bağlı elementler yok hükmündedir. Bu yüzden mutlaka yaprak analizleri yaptırılmalı ve eksikliği görülen NPK ve mikro elementler bitkinin alabileceği formda bitkiye yapraktan veya topraktan verilmelidir.
Dengeli beslenmeyi şiar edinen EKO TARIM, çiftçilerimize profesyonel ve entegre çözümler sunmaktadır. Ülkemizde her türlü toprak ve bitki çeşidi üzerinde yaptığı çalışmalar ve sunduğu çözümler çiftçilerimizin teveccühüne mahzar olmuştur. Çiftçilerimizin memnuniyeti bizi cesaretlendirmiş ve ürünlerimizi bölge ülkelerindeki çiftçilere de ulaştırma yönünde arayışlara sevk etmiştir. Bu amaçla Türkmenistan, Kazakistan ve İran gibi ülkelerde demonstrasyon çalışmalar yaptık.Bu  çalışmaların neticelerinden adı geçen ülke çiftçileri memnun olunca ilk ihracatımızı 2004 yılında bu ülkelere yaptık.

İhracatımız 2004’ten bu yana gelişerek devam etmektedir. 2009 yılına kadar sadece toz ve mineral gübrelerin ihracatını yapan şirketimiz., bölgemizde gübre sektörünün lideri konumundaki GÜBRETAŞ A.Ş. ile yaptığı ihracat protokolü ile birlikte ihracat kalemlerine katı gübreleri, toz gübreleri ve organik ve sıvı gübreleri de ilave etmiştir.
 
Ürün Kategorileri
AMONYUM SÜLFAT

Toplam AZOT (N) - 21 Kütlece (w / w)%
Toplam KÜKÜRT (S) - 24 Kütlece (w / w)%
 
Genellikle beyaz renkli olup toz şekere benzediği için çiftçilerimiz tarafından “şeker gübre” diye de adlandırılır. Bitkilerde azot ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. Yapısında bulunan kükürt sayesinde 
bitkinin kükürt ihtiyacı da karşılanır. AS gübresi, nitratlı gübreler gibi kolay yıkanmamakta, bu nedenle de 
birçok bitkide ekimle birlikte verilebilmektedir. Çeltik ve hububat 
tarımında sıklıkla kullanılır. Fizyolojik asit karakterli bir gübredir.
 
POTASYUM SÜLFAT

 Suda çözünür POTASYUM OKSİT (K2O) - 50 Kütlece (w / w)%
 
Granül yapıda, açık gri veya kirli beyaz renktedir. Don ve kuraklığa karşı bitkinin mukavemetini artırır. Buğday sapının dayanma gücünü yükseltir, ekinlerin yatmasını önler. Patates ve şeker pancarında nişasta miktarını, dolayısıyla ürün verimini arttırır. Ekimle veya ekimden kısa bir süre sonra toprağa karıştırılmalıdır. Pulluk derinliğine verilmeli, toprak yüzünde bırakılmamasına dikkat edilmelidir.
CAN

Toplam AZOT (N) - 26 Kütlece (w / w)%
Amonyak AZOTU (N-NH4) - 13 Kütlece (w / w)%
Nitrat AZOTU (N-NO3) - 13 Kütlece (w / w)%
 
Amonyum ve nitrat azotlarını bir arada içerir. Bitki nitrattan hemen yararlanır. Amonyum toprak parçacıkları tarafından tutulduğu için bitkiye daha uzun süre yarayışlı olur. Bileşiminde bulunan kireç nedeni ile toprakların asitleşmesini önleyen veya geciktiren karakterde bir gübredir. Bu nedenle asit karakterli topraklara da kolaylıkla uygulanabilir. CAN tüm bitkilerde üst (baş gübre) gübre olarak yaygın biçimde kullanılır. Çeltik tarımında kullanılmamalıdır.
 
20.20.0

Toplam Azot - 20 Kütlece (w / w)%
Amonyak Azotu - 8 Kütlece (w / w)%
Üre Azotu - 12 Kütlece (w / w)%
Fosfor Pentaoksit - 20 Kütlece (w / w)%
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür - 20 Kütlece (w / w)%
Suda Çözünür - 17 Kütlece (w / w)%
 
Ülkemizde en yaygın kullanılan kompoze çeşittir. Granül formdadır. Hububat, pamuk, ayçiçeği, mısır başta olmak üzere tüm bitkilerde ekim esnasında taban gübresi olarak kullanılır. Serpme olarak verilecekse pullukla toprak altına getirilmesi gerekir. Ancak bu tip gübrelerin mibzerle verilmesi önerilmektedir. Mibzerle ekim yapılırken bant şeklinde, tohum veya bitki kök derinliğine kadar toprağa gömülerek verilmelidir.
 
 
 
20.20.0+ME

Toplam AZOT (N) - 20 Kütlece (w / w)%
Amonyak Azotu - 8 Kütlece (w / w)%
Üre Azotu - 12 Kütlece (w / w)%
Fosfor Pentaoksit - 20 Kütlece (w / w)%
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür - 20 Kütlece (w / w)%
Suda Çözünür - 17 Kütlece (w / w)%
ÇİNKO (Zn) - 1 Kütlece (w / w)%
 
Granül formdadır. Azot, fosfor ve toprakları-mızda çok sık karşılaşılan çinko eksikliğiyle mücadele için % 1 çinko katkılı kompoze taban gübresidir. Serpme olarak atıldığında pullukla toprak altına getirilmesi gerek- mektedir. Mibzerle ekim yapılırken bant şeklinde, tohum veya bitki kök derinliğine kadar toprağa gömülerek verilmelidir. Tarla ürünleri başta olmak üzere tüm bitkilerde kullanılır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BİZLER           ELEKTRİKLİ ÇİT SİSTEMLERİ           GÜBRE             HAYVANCILIK             REFERANSLAR             İLETİŞİM