LİNKLER
GÜBRE
Bilindiği gibi tarımsal üretimde amaç; birim alandan en yüksek verimi ve en kaliteli ürünü elde etmektir. Bu amaca ulaşmanın en etkili yolu bitkiyi dengeli ve düzenli beslemektir. Bitkiyi dengeli besleyebilmek için toprak analizleri yapılmalı, toprağın ihtiyacı doğru teşhis edilmelidir. Toprak analizleri çoğu zaman çiftçilerimizi yanıltır. Analizlerde yeterli oranda makro ve mikro element tespit edilmiş topraklarda istenilen miktar ve kalitede ürün alınamaz. Bunun da sebebi toprakta var olduğu tespit edilen NPK ve mikro elementlerin bağlı olmasıdır. Bitki tarafından alınamayan bağlı elementler yok hükmündedir. Bu yüzden mutlaka yaprak analizleri yaptırılmalı ve eksikliği görülen NPK ve mikro elementler bitkinin alabileceği formda bitkiye yapraktan veya topraktan verilmelidir.
Dengeli beslenmeyi şiar edinen EKO TARIM, çiftçilerimize profesyonel ve entegre çözümler sunmaktadır. Ülkemizde her türlü toprak ve bitki çeşidi üzerinde yaptığı çalışmalar ve sunduğu çözümler çiftçilerimizin teveccühüne mahzar olmuştur. Çiftçilerimizin memnuniyeti bizi cesaretlendirmiş ve ürünlerimizi bölge ülkelerindeki çiftçilere de ulaştırma yönünde arayışlara sevk etmiştir. Bu amaçla Türkmenistan, Kazakistan ve İran gibi ülkelerde demonstrasyon çalışmalar yaptık.Bu  çalışmaların neticelerinden adı geçen ülke çiftçileri memnun olunca ilk ihracatımızı 2004 yılında bu ülkelere yaptık.

İhracatımız 2004’ten bu yana gelişerek devam etmektedir. 2009 yılına kadar sadece toz ve mineral gübrelerin ihracatını yapan şirketimiz., bölgemizde gübre sektörünün lideri konumundaki GÜBRETAŞ A.Ş. ile yaptığı ihracat protokolü ile birlikte ihracat kalemlerine katı gübreleri, toz gübreleri ve organik ve sıvı gübreleri de ilave etmiştir.
 
Ürün Kategorileri
15.15.15

Toplam AZOT (N) - 15 Kütlece (w / w)%
Amonyak Azotu - 6 Kütlece (w / w)%
Üre Azotu - 9 Kütlece (w / w)%
Fosfor Pentaoksit (P2O5) - 15 Kütlece (w / w)%
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür - 15 Kütlece (w / w)%
Suda Çözünür - 13 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) - 15 Kütlece (w / w)%
 
Azot, fosfor ve potasyumu eşit olarak % 15 oranında içeren kompoze gübredir. Potasyumca zayıf olan topraklar ile potasyuma ihtiyacı olan bitkilerin yetiştirildiği topraklarda kullanılır. Narenciye, sebze, meyve, pamuk, Antep fıstığı, ayçiçeği yetiştiriciliğinde tercih edilen bir gübredir. Diğer bitkilerde de rahatlıkla kullanılır. Taban gübresi olarak ekim / dikimle birlikte ya da öncesinde, tohum veya kök derinliğine uygulanmalıdır. Serpme olarak verilecekse pullukla toprak altına getirilmesi gerekir.
 
15.15.15+ME

Toplam Azot - 15 Kütlece (w / w)% 
Amonyak Azotu - 6 Kütlece (w / w)%
Üre Azotu - 9 Kütlece (w / w)%
Fosfor Pentaoksit - 15 Kütlece (w / w)%
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür - 15 Kütlece (w / w)%
Soluble in water - 13 Kütlece (w / w)%
Suda Çözünür Potasyum Oksit - 15 Kütlece (w / w)%
Çinko (Zn) - 1 Kütlece (w / w)% 
 
Azot, fosfor ve potasyumu eşit oranda içeren ve % 1 çinko katkılı taban gübresidir. Bu özelliğinden dolayı potasyum ve çinko eksikliği görülen topraklarda başarı ile uygulanır. Tahılların yanı sıra sebze, meyve ve çilek gibi ürünlerde de kullanılır. Ekimden hemen önce ve ekim esnasında verilmeli, tohum veya kök derinliğine uygulanmalıdır. Serpme olarak verilecekse pullukla toprak altına getirilmesi gerekir.
25.5.10

Toplam Azot - 25 Kütlece (w / w)%
Amonyak Azotu - 10 Kütlece (w / w)%
Üre Azotu - 15 Kütlece (w / w)%
Fosfor Pentaoksit - 5 Kütlece (w / w)%
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür - 5 Kütlece (w / w)%
Suda Çözünür - 4 Kütlece (w / w)%
Suda Çözünür Potasyum Oksit - 10 Kütlece (w / w)%
 
Granül formda, nötr reaksiyonlu bir gübre olduğundan her cins toprakta kullanılabilir. Çay ve patates bitkisi için ideal bir üründür. Bununla birlikte bitki ve toprak isteğine bağlı olarak; hububat, sebze ve diğer bitkilerde de kullanılır. Özelikle yeşil alan ve çim sahaların oluşturulmasında da kullanılır.
 
13.24.12+10 (SO3)+ME

Toplam Azot - 13 Kütlece (w / w)%
Amonyak Azotu - 10 Kütlece (w / w)%
Üre Azotu - 3 Kütlece (w / w)%
Fosfor Pentaoksit - 24 Kütlece (w / w)%
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür - 24 Kütlece (w / w)%
Suda Çözünür - 22 Kütlece (w / w)%
Suda Çözünür Potasyum Oksit - 12 Kütlece (w / w)%
Suda Çözünür Kükürt Trioksit - 10 Kütlece (w / w)%
DEMİR (Fe) - 1 Kütlece (w / w)%
ÇİNKO (Zn) - 1 Kütlece (w / w)% 
 
İdeal bir kompoze gübredir. Bünyesinde bulunan azot, fosfor, potasyum ve kükürdün yanı sıra, mikro element eksikliklerinin giderilmesi için %1 oranında demir ve %1 çinko içerir. Taban gübresi olarak ekim veya dikimle ya da öncesinde, tohum veya kök derinliğine uygulanmalıdır. Serpme olarak verilecekse pullukla toprak altına getirilmesi gerekir. Özellikle mısır, meyve ve fidan yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır.
 
 
 
 
15.20.10+ME

Toplam AZOT (N) - 15 Kütlece (w / w)%
Amonyak Azotu - 4.5 Kütlece (w / w)%
Üre Azotu - 10.5  Kütlece (w / w)%
Fosfor Pentaoksit - 20 Kütlece (w / w)%
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür - 20 Kütlece (w / w)%
Suda Çözünür - 18 Kütlece (w / w)%
Suda Çözünür Potasyum Oksit - 10 Kütlece (w / w)%
Toplam ÇİNKO (Zn) - 1.5 Kütlece (w / w)%
 
Bünyesinde azot, fosfor ve potasyuma ilaveten çinko bulunan kompoze bir gübredir. Çeltik bitkisinin topraktan kaldırdığı bitki besin maddeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bünyesindeki çinkodan dolayı ayrıca bir çinko gübrelemesine ihtiyaç yoktur. Çeltik için özel üretilse de hububat, sebze ve meyvelerde de taban gübresi olarak kullanılır.
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BİZLER           ELEKTRİKLİ ÇİT SİSTEMLERİ           GÜBRE             HAYVANCILIK             REFERANSLAR             İLETİŞİM