LİNKLER
GÜBRE
Bilindiği gibi tarımsal üretimde amaç; birim alandan en yüksek verimi ve en kaliteli ürünü elde etmektir. Bu amaca ulaşmanın en etkili yolu bitkiyi dengeli ve düzenli beslemektir. Bitkiyi dengeli besleyebilmek için toprak analizleri yapılmalı, toprağın ihtiyacı doğru teşhis edilmelidir. Toprak analizleri çoğu zaman çiftçilerimizi yanıltır. Analizlerde yeterli oranda makro ve mikro element tespit edilmiş topraklarda istenilen miktar ve kalitede ürün alınamaz. Bunun da sebebi toprakta var olduğu tespit edilen NPK ve mikro elementlerin bağlı olmasıdır. Bitki tarafından alınamayan bağlı elementler yok hükmündedir. Bu yüzden mutlaka yaprak analizleri yaptırılmalı ve eksikliği görülen NPK ve mikro elementler bitkinin alabileceği formda bitkiye yapraktan veya topraktan verilmelidir.
Dengeli beslenmeyi şiar edinen EKO TARIM, çiftçilerimize profesyonel ve entegre çözümler sunmaktadır. Ülkemizde her türlü toprak ve bitki çeşidi üzerinde yaptığı çalışmalar ve sunduğu çözümler çiftçilerimizin teveccühüne mahzar olmuştur. Çiftçilerimizin memnuniyeti bizi cesaretlendirmiş ve ürünlerimizi bölge ülkelerindeki çiftçilere de ulaştırma yönünde arayışlara sevk etmiştir. Bu amaçla Türkmenistan, Kazakistan ve İran gibi ülkelerde demonstrasyon çalışmalar yaptık.Bu  çalışmaların neticelerinden adı geçen ülke çiftçileri memnun olunca ilk ihracatımızı 2004 yılında bu ülkelere yaptık.

İhracatımız 2004’ten bu yana gelişerek devam etmektedir. 2009 yılına kadar sadece toz ve mineral gübrelerin ihracatını yapan şirketimiz., bölgemizde gübre sektörünün lideri konumundaki GÜBRETAŞ A.Ş. ile yaptığı ihracat protokolü ile birlikte ihracat kalemlerine katı gübreleri, toz gübreleri ve organik ve sıvı gübreleri de ilave etmiştir.
 
Ürün Kategorileri
7.4.7

Toplam AZOT (N) - 7 Kütlece (w / w)%
Amonyum Azotu (N-NH4) - 1 Kütlece (w / w)%
Nitrat Azotu (N-NO3) - 2 Kütlece (w / w)%
Üre Azotu (N-NH2) - 4 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür FOSFORPENTAOKSİT (P2O5) - 4 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür POTASYUMOKSİT (K2O) - 7 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür Bor (B) - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür Bakır (Cu)     Tamamı EDTA ile Şelatlı - 0.01 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür Demir (Fe)    Tamamı EDTA ile Şelatlı - 0.10 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür Mangan (Mn)     Tamamı EDTA ile Şelatlı - 0.10 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür Molibden (Mo) - 0.001 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür Çinko (Zn)     Tamamı EDTA ile Şelatlı - 0.10 Kütlece (w / w)%
 
Ürün randımanına yönelik bir gübredir. Azotla iyi beslenen bitkiye dengeli bir şekilde potasyum verilirse ürünün verim ve kalitesinde önemli artışlar sağlanır. 7-4-7 bu denge dikkate alınarak formüle edilmiştir. Temel besinler yanında gerekli iz elementleri metal şelatları halinde içerir. Meyvenin gelişmesini teşvik eder, kalitesini (tat, renk, görünüm) artırır, raf ömrünü uzatarak pazar değerini yükseltir. Potasyum bitkinin su dengesini sağlar, hastalıklara, soğuk ve yatmaya karşı direncini artırır. Ürünümüz bitkinin fosfora az ihtiyaç duyduğu dönemlerde kullanılmalıdır.
KALSİYUM - 8-0-0+10

Toplam AZOT (N) - 8 Kütlece (w / w)%
Nitrat Azotu (N-NO3) - 1 Kütlece (w / w)%
Amonyum Azotu (N-NH4) - 7 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür KALSIYUMOKSİT  (CaO) - 10 Kütlece (w / w)%
 
Kalsiyum bitki için ikincil bir makro besindir. Hücre duvarı ve dokularının güçlenmesinde görev üstlenir. Hücre duvarında yer alan kalsiyum pektatlar, bitki dokuları ve meyveleri, mantar, bakteri ve infeksiyonlara karşı korur. Düzensiz sulama, gübreleme, drenaj gibi nedenlerle kalsiyumu yeterince alamayan meyve ve sebzelerde çürüme ve çatlamalar meydana gelir. Elmada acı benek, domateste dip çürüklüğü gibi belirtiler görülür. Kalsiyum, aminoasit taşıyıcı özelliği sayesinde çok hızlı etki gösterir. Bu yanı ile klasik uygulamaların dışında bir özelliğe sahiptir. Fosforlu gübrelerle karıştırılırken ön deneme yapılması tavsiye edilir. Kalsiyum uygulaması sulamadan önce yapılmalı veya uygulamadan sonra su verilmelidir.
 
MICRO

Suda çözünür BOR (B) - 0.2 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BAKIR (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.3 Kütlece (w / w)% 
Suda çözünür DEMİR (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.8 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MANGAN (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.4 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür ÇİNKO (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.3 Kütlece (w / w)%
 
Makro besinlerin bitki ihtiyacını karşılayamadığı, üründe beklenen kalite ve randımanın alınmadığı durumlarda iz elementler içeren gübrelere ihtiyaç vardır. Ürünümüz makro besince zengin topraklarda kullanıldığında bu besinlerin özümsenmesini ve bitkinin dengeli beslenmesini sağlar. Micro, iz elementleri şelat halinde içerir. Her türlü toprakta ve şartlarda yetişen bitkilerin yapraklarına uygulanarak beslenme bozuklukları ortadan kaldırılır. İz element eksikliğinde bitki büyümesi ve gelişmesi yavaşlar, verim ve kalite olumsuz etkilenir.
 
BOR-5

Suda çözünür BOR (B) - 5 Kütlece (w / w)%
 
Ürünlerde görülen bor noksanlığını gidermek için uygulanabilen verim ve kaliteyi arttırıcı etkili bir besin maddesidir. Bor sağlıklı büyümede yaşamsal önem taşıyan bir iz elementtir. Noksanlığı halinde meristem dokuda ve büyüme hevesinde yavaşlama olur. Karbonhidrat metabolizması aksar, nükleik asit sentezi engellenir, tozlaşma ve meyve tutumu azalır. Bor noksanlığı belirtileri yapraklarda şekil ve doku bozukluğu, büyüme konisinde ölüm, çatlama ve gövde merkezinde çürümeler, döllenme ve meyve oluşumu yetersizliğidir. Bor noksanlığını arttırıcı faktörler yüksek pH’lı topraklar ile yüksek azot ve kalsiyum (kireç) içeren kalevi topraklardır.
BOR-8

Suda çözünür BOR (B) - 8 Kütlece (w / w)%
 
Ürünlerde görülen bor noksanlığını gidermek için uygulanabilen verim ve kaliteyi arttırıcı etkili bir besin maddesidir. Bor sağlıklı büyümede yaşamsal önem taşıyan bir iz elementtir. Noksanlığı halinde meristem dokuda ve büyüme hevesinde yavaşlama olur. Karbonhidrat metabolizması aksar, nükleik asit sentezi engellenir, tozlaşma ve meyve tutumu azalır. Bor noksanlığı belirtileri yapraklarda şekil ve doku bozukluğu, büyüme konisinde ölüm, çatlama ve gövde merkezinde çürümeler, döllenme ve meyve oluşumu yetersizliğidir. Bor noksanlığını arttırıcı faktörler yüksek pH’lı topraklar ile yüksek azot ve kalsiyum (kireç) içeren kalevi topraklardır.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BİZLER           ELEKTRİKLİ ÇİT SİSTEMLERİ           GÜBRE             HAYVANCILIK             REFERANSLAR             İLETİŞİM