LİNKLER
GÜBRE
Bilindiği gibi tarımsal üretimde amaç; birim alandan en yüksek verimi ve en kaliteli ürünü elde etmektir. Bu amaca ulaşmanın en etkili yolu bitkiyi dengeli ve düzenli beslemektir. Bitkiyi dengeli besleyebilmek için toprak analizleri yapılmalı, toprağın ihtiyacı doğru teşhis edilmelidir. Toprak analizleri çoğu zaman çiftçilerimizi yanıltır. Analizlerde yeterli oranda makro ve mikro element tespit edilmiş topraklarda istenilen miktar ve kalitede ürün alınamaz. Bunun da sebebi toprakta var olduğu tespit edilen NPK ve mikro elementlerin bağlı olmasıdır. Bitki tarafından alınamayan bağlı elementler yok hükmündedir. Bu yüzden mutlaka yaprak analizleri yaptırılmalı ve eksikliği görülen NPK ve mikro elementler bitkinin alabileceği formda bitkiye yapraktan veya topraktan verilmelidir.
Dengeli beslenmeyi şiar edinen EKO TARIM, çiftçilerimize profesyonel ve entegre çözümler sunmaktadır. Ülkemizde her türlü toprak ve bitki çeşidi üzerinde yaptığı çalışmalar ve sunduğu çözümler çiftçilerimizin teveccühüne mahzar olmuştur. Çiftçilerimizin memnuniyeti bizi cesaretlendirmiş ve ürünlerimizi bölge ülkelerindeki çiftçilere de ulaştırma yönünde arayışlara sevk etmiştir. Bu amaçla Türkmenistan, Kazakistan ve İran gibi ülkelerde demonstrasyon çalışmalar yaptık.Bu  çalışmaların neticelerinden adı geçen ülke çiftçileri memnun olunca ilk ihracatımızı 2004 yılında bu ülkelere yaptık.

İhracatımız 2004’ten bu yana gelişerek devam etmektedir. 2009 yılına kadar sadece toz ve mineral gübrelerin ihracatını yapan şirketimiz., bölgemizde gübre sektörünün lideri konumundaki GÜBRETAŞ A.Ş. ile yaptığı ihracat protokolü ile birlikte ihracat kalemlerine katı gübreleri, toz gübreleri ve organik ve sıvı gübreleri de ilave etmiştir.
 
Ürün Kategorileri
MAGNEZYUM

Suda çözünür MAGNEZYUMOKSİT (MgO) - 5 Kütlece (w / w)% 
Suda çözünür Kükürttrioksit (SO3) - 10 Kütlece (w / w)% 
 
Toprakta oldukça hareketli bir bitki besin elementidir. Bitkide yapı elemanı olarak klorofil sentezinde görev alır. Bu nedenle fotosentez için çok önemlidir. Birçok enzim sentezine katılır. Eksiklik belirtisi ilk olarak yaşlı yapraklarda görülür. Noksanlık ilerledikçe genç yapraklarda arazlar ortaya çıkar. Yaprakların uç alanlarında kloroz başlar damarlar yeşil kalır. Klorotik alanlar yeşilden kahverengine dönüşür. Yaprak sert ve gevrek olur, erken dökülür. Pamuk yapraklarında yeşil damarlar arasında mor kırmızı alanlar oluşur. Verimde ciddi azalmalar görülür. Tohum Uygulama: 1 kg magnezyum, 10 litre su içerisine konur ve karıştırılır. Elde edilen çözelti ile tohumlar uygun şekilde ıslatılır. Tohum Yata¤ı Uygulama: 1 kg magnezyum, 50 litre su ile karıştırılıp 400 m2’lik tohum yata¤ına püskürtülür sonra ekim yapılır.
DEMİR

Suda çözünür DEMİR (Fe) - 2 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür DEMİR (Fe)    EDTA ile Şelatlı - 2 Kütlece (w / w)%
 
Demir direkt fotosenteze katılan, olmazsa olmaz temel iz elementtir. Demir, kurak ve yarı kurak bölgelerde oluşan kireçli topraklarda yetiştirilen bitkilerde eksikliği en çok görülen mikro besin elementidir. Demir bitkide hareketli element olmadığından noksanlığın hafif olduğu durumlarda en son çıkan genç yapraklar sarımsı yeşil olur. Noksanlık arttıkça damarlar arasındaki renk tamamen sarıya döner. Demir noksanlığının tipik özelliği ise klorozlu yaprakların kolay kolay ölmemesidir. Meyve ağaçlarında ise kloroz bazı dallarda görülürken bazı dallarda görülmeyebilir.
DEZIN

Suda çözünür DEMİR (Fe)      Tamamı EDTA ile Şelatlı - 2 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür ÇİNKO (Zn)      Tamamı EDTA ile Şelatlı - 2 Kütlece (w / w)%
 
Bitkilerin hem demir hem de çinko ihtiyacını karşılayan bir üründür. Her iki iz elementin gizli veya açık noksanlığı görüldüğünde kullanılır. Demir ve çinko bitkide az hareketli elementler olduğundan noksanlık belirtileri ilk olarak genç yapraklarda görülür. Çinko, bitkinin üreme hevesini arttırırken, demir de büyümeden dolayı oluşabilecek klorozu giderir. Toprakta bir takım olumsuzluklar nedeni ile (düşük toprak sıcaklığı, yüksek nem, pH gibi.) bitkinin topraktan kaldıracağı besin elementi miktarı olumsuz olarak etkilenir. Bu durumlarda yapraktan gübre uygulamaları hızlı ve etkili sonuç verir.
UAN - 32-0-0

Toplam AZOT (N) - 32 Kütlece (w / w)%
Amonyak Azotu (N-NH3) - 8 Kütlece (w / w)%
Nitrat Azotu (N-NO3) - 8 Kütlece (w / w)%
Üre Azotu (N-NH2) - 16 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BOR (B)  - 0.01 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BAKIR (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür DEMİR (Fe)      Tamamı EDTA ile Şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MANGAN (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlı - 0.01 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MOLİBDEN (Mo)  - 0.001 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür ÇİNKO (Zn)      Tamamı EDTA ile Şelatlı - 0.002 Kütlece (w / w)%
 
Yüksek oranda azot isteyen bitkiler için mükemmel bir besin kaynağıdır. Bitkinin optimum gelişmesini sağlar. Besin maddelerinin protein içeriğini arttırdığından verim ve kaliteyi etkiler. Bitkide azot mobil besin elementi olduğundan noksanlık belirtisi ilk olarak yaşlı yapraklarda görülür. Büyüme hızı ve miktarı düşer, bitki bodurlaşır ve saplar cılız bir görünüm kazanır. Yapraklar normalden küçüktür ve erken dökülür. Olgunlaşma gecikir küçük şekilsiz meyve oluşur. UAN bu olumsuzlukları önleyici etkiye sahiptir.
15.0.0 NZn

Toplam AZOT (N)Suda çözünür Ç‹NKO (Zn) 4 - 15 Kütlece (w / w)%
Üre Azotu (N-NH2) - 15 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür ÇİNKO (Zn) - 4 Kütlece (w / w)%
 
Tüm yaşamsal sistem için gerekli olan azotu ve bitkinin AUXIN hormonunu etkileyen çinkoyu içeren bir sıvı gübredir. Azot ve çinko eksikliği görüldüğünde rahatlıkla kullanılır. Azot, çinko alımını artırır. Azot eksikliğinin ilk belirtisi yaşlı yaprakta olur. Bitkinin vejetatif gelişimini takviye eder. Bir takım enzimlerin aktivitesini artırır. Meyve ağaçlarında yaprak oluşumunu teşvik eder ve rozet oluşumunu önler
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BİZLER           ELEKTRİKLİ ÇİT SİSTEMLERİ           GÜBRE             HAYVANCILIK             REFERANSLAR             İLETİŞİM