LİNKLER
GÜBRE
Bilindiği gibi tarımsal üretimde amaç; birim alandan en yüksek verimi ve en kaliteli ürünü elde etmektir. Bu amaca ulaşmanın en etkili yolu bitkiyi dengeli ve düzenli beslemektir. Bitkiyi dengeli besleyebilmek için toprak analizleri yapılmalı, toprağın ihtiyacı doğru teşhis edilmelidir. Toprak analizleri çoğu zaman çiftçilerimizi yanıltır. Analizlerde yeterli oranda makro ve mikro element tespit edilmiş topraklarda istenilen miktar ve kalitede ürün alınamaz. Bunun da sebebi toprakta var olduğu tespit edilen NPK ve mikro elementlerin bağlı olmasıdır. Bitki tarafından alınamayan bağlı elementler yok hükmündedir. Bu yüzden mutlaka yaprak analizleri yaptırılmalı ve eksikliği görülen NPK ve mikro elementler bitkinin alabileceği formda bitkiye yapraktan veya topraktan verilmelidir.
Dengeli beslenmeyi şiar edinen EKO TARIM, çiftçilerimize profesyonel ve entegre çözümler sunmaktadır. Ülkemizde her türlü toprak ve bitki çeşidi üzerinde yaptığı çalışmalar ve sunduğu çözümler çiftçilerimizin teveccühüne mahzar olmuştur. Çiftçilerimizin memnuniyeti bizi cesaretlendirmiş ve ürünlerimizi bölge ülkelerindeki çiftçilere de ulaştırma yönünde arayışlara sevk etmiştir. Bu amaçla Türkmenistan, Kazakistan ve İran gibi ülkelerde demonstrasyon çalışmalar yaptık.Bu  çalışmaların neticelerinden adı geçen ülke çiftçileri memnun olunca ilk ihracatımızı 2004 yılında bu ülkelere yaptık.

İhracatımız 2004’ten bu yana gelişerek devam etmektedir. 2009 yılına kadar sadece toz ve mineral gübrelerin ihracatını yapan şirketimiz., bölgemizde gübre sektörünün lideri konumundaki GÜBRETAŞ A.Ş. ile yaptığı ihracat protokolü ile birlikte ihracat kalemlerine katı gübreleri, toz gübreleri ve organik ve sıvı gübreleri de ilave etmiştir.
 
Ürün Kategorileri
15.0.0 NFe

Toplam AZOT (N) - 15 Kütlece (w / w)%
Üre Azotu (N-NH2) - 15 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür demir - 4 Kütlece (w / w)%
 
Tüm yaşamsal sistem için gerekli olan azotu ve direk fotosenteze katılan olmazsa olmaz demiri içeren bir sıvı gübredir. Azot ve demir eksikliği görüldüğü zaman rahatlıkla kullanılır. Bitki vejetatif döneminde fazla miktarda azota ihtiyaç duyar. Yaprak ve gövde oluşumunu teşvik eder. Bodur ve cılız bitki oluşumunu önler. Bitkide kloroz oluşumunu önler. Klorofil içeren koyu renkli yaprak oluşumunu sağlar.
5.20.0

Toplam AZOT (N) - 5 Kütlece (w / w)%
Üre Azotu (N-NH2) - 5 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür FOSFORPENTAOKSİT (P2O5) - 20 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BOR (B)  - 0.01 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BAKIR (Cu)  Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.01 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür DEMİR (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.5 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MANGAN (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.1 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MOLİBDEN (Mo) - 0.001 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür ÇİNKO (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.01 Kütlece (w / w)%
 
Fosfor ağırlıklı, azot ve bitkinin en çok ihtiyaç duyduğu 6 çeşit iz elementi EDTA ile şelatli halde içeren berrak bir sıvı gübredir. Iyi kök gelişimini teşvik eder. Generatif gelişmeyi hızlan-dırarak bitkilerin daha erken hasata gelmesini sağlar. Eş zamanlı ve iyi çiçeklenme sağlar. Toprak içerisinde az hareketli olan fosfor bitki içerisinde hareketlidir. Noksanlık yaşlı yapraklarda belirir. Bitki geç çiçek açar, çiçek sayısı az olur, kılcal kök gelişimi olmaz, zayıf tohum gelişir. Meyve küçük ve şekilsiz, raf ömrü de kısadır.
 
 
 
 
5.0.16

Toplam AZOT (N) - 5 Kütlece (w / w)%
Üre Azotu (N-NH2) - 5 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür POTASYUMOKSİT (K2O) - 16 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BOR (B) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.01 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BAKIR (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür DEMİR (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MANGAN (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.01 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MOLİBDEN (MO)  - 0.001 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür ÇİNKO (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.002 Kütlece (w / w)%
 
Bitkinin potasyum ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Fosforca zengin topraklarda tercih edilmelidir. Bunların yanında bitki gelişimini takviye edecek azotu da bünyesinde bulundurur. Gerekli iz elementleri EDTA-metal şelatları halinde içeren bir sıvı gübredir. Meyve tutum oranı ve kalitesini yükseltir. Hububatların yatmaya karşı direncini artırır. Bitkiye hastalıklar, soğuk ve kurağa karşı direnç kazandırır. Yüksek verimli ve kaliteli ürün oluşumunu sağlar. Meyve gelişim ve oluşum döneminde güvenle verilir. 
8.5.10

Toplam AZOT (N) - 8 Kütlece (w / w)%
Üre Azotu (N-NH2) - 8 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür FOSFORPENTAOKSİT (P2O5) - 5 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür POTASYUMOKSİT (K2O) - 10 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BOR (B) - 0.01 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BAKIR (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür DEMİR (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MANGAN (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.01 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MOLİBDEN (MO)  - 0.001 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür ÇİNKO (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.002 Kütlece (w / w)%
 
Verimli ve kaliteli ürün almak için bitkinin gelişme dönemi ile hasat arasında güvenle kullanılır. Çiçeklenme ve meyve tutumunu artırır. Kök gelişimini sağlar. Bitkinin hastalık ve kuraklığa karşı direncini artırır. Meyvenin kalitesini (renk, tat, görünüm) yükseltir. Topraktaki bir takım olumsuzluklar nedeni ile (pH, yüksek nem, düşük toprak sıcaklığı, havalanmamış kök bölgesi gibi) bitkinin topraktan kaldıracağı besin maddesi miktarı olumsuz yönde etkilenir. Bu durumda yapraktan yapılacak gübreleme ile olumsuzluklar giderilmiş olur.
10.10.10

Toplam AZOT (N) - 10 Kütlece (w / w)%
Üre Azotu (N-NH2) - 10 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür FOSFORPENTAOKSİT (P2O5) - 10 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür POTASYUMOKSİT (K2O) - 10 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BOR (B)  - 0.01 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BAKIR (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür DEMİR (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MANGAN (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.01 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MOLİBDEN (Mo) - 0.001 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür ÇİNKO (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.002 Kütlece (w / w)%
 
Temel besinler yanında bitki için gerekli olan iz elementleri EDTA metal şelatlar halinde içeren sıvı gübredir. Toprakta bir takım olumsuzluklar nedeni ile (pH, yüksek nem, düşük toprak sıcaklığı gibi) bitkinin topraktan kaldıracağı besin element miktarı olumsuz olarak etkilenir. Yaprakta yapılacak gübreleme ile bu olumsuzluk ortadan kaldırılmış olur. Bitkinin gelişme periyodu boyunca kullanılması tavsiye edilir.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BİZLER           ELEKTRİKLİ ÇİT SİSTEMLERİ           GÜBRE             HAYVANCILIK             REFERANSLAR             İLETİŞİM