LİNKLER
GÜBRE
Bilindiği gibi tarımsal üretimde amaç; birim alandan en yüksek verimi ve en kaliteli ürünü elde etmektir. Bu amaca ulaşmanın en etkili yolu bitkiyi dengeli ve düzenli beslemektir. Bitkiyi dengeli besleyebilmek için toprak analizleri yapılmalı, toprağın ihtiyacı doğru teşhis edilmelidir. Toprak analizleri çoğu zaman çiftçilerimizi yanıltır. Analizlerde yeterli oranda makro ve mikro element tespit edilmiş topraklarda istenilen miktar ve kalitede ürün alınamaz. Bunun da sebebi toprakta var olduğu tespit edilen NPK ve mikro elementlerin bağlı olmasıdır. Bitki tarafından alınamayan bağlı elementler yok hükmündedir. Bu yüzden mutlaka yaprak analizleri yaptırılmalı ve eksikliği görülen NPK ve mikro elementler bitkinin alabileceği formda bitkiye yapraktan veya topraktan verilmelidir.
Dengeli beslenmeyi şiar edinen EKO TARIM, çiftçilerimize profesyonel ve entegre çözümler sunmaktadır. Ülkemizde her türlü toprak ve bitki çeşidi üzerinde yaptığı çalışmalar ve sunduğu çözümler çiftçilerimizin teveccühüne mahzar olmuştur. Çiftçilerimizin memnuniyeti bizi cesaretlendirmiş ve ürünlerimizi bölge ülkelerindeki çiftçilere de ulaştırma yönünde arayışlara sevk etmiştir. Bu amaçla Türkmenistan, Kazakistan ve İran gibi ülkelerde demonstrasyon çalışmalar yaptık.Bu  çalışmaların neticelerinden adı geçen ülke çiftçileri memnun olunca ilk ihracatımızı 2004 yılında bu ülkelere yaptık.

İhracatımız 2004’ten bu yana gelişerek devam etmektedir. 2009 yılına kadar sadece toz ve mineral gübrelerin ihracatını yapan şirketimiz., bölgemizde gübre sektörünün lideri konumundaki GÜBRETAŞ A.Ş. ile yaptığı ihracat protokolü ile birlikte ihracat kalemlerine katı gübreleri, toz gübreleri ve organik ve sıvı gübreleri de ilave etmiştir.
 
Ürün Kategorileri
COMBI

Suda çözünür BOR (B) - 0.5 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BAKIR (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.5 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür DEMİR (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı - 3 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MANGAN (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 3 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MOLİBDEN (Mo) - 0.05 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür ÇİNKO (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 3 Kütlece (w / w)%
 
Yüksek oranda demir, çinko, mangan ve çok sayıda iz element içermesinden dolayı, iz element noksanlığını gidermede etkilidir. Makro besinlerin bitki ihtiyacını karşılayamadığı, üründe beklenen kalite ve randıman alınamadığında iz element içeren gübrelere ihtiyaç vardır. Metalik izelementleri EDTA ile şelatlandırılmıştır. Bu sebepten alkali topraklarda dahi bitki bünyesine kolayca girer. Makro moleküller toprak ve yaprağa tutunur. Bitki tarafından kolayca alınır.
 
ÇİNKO TOZ FORTE

TOPLAM ÇİNKO (Zn) - 30 Kütlece (w / w)% Kütlece (w / w)%
Suda çözünür ÇİNKO (Zn) - 7.5 Kütlece (w / w)% Kütlece (w / w)%
 
Hem çözünür çinko hem de oksi çinko içermesinden dolayı yapraktan ve kökten kullanım kolaylığı sağlar. Bitkinin AUXIN hormonunu etkileyen çok gerekli bir iz elementtir. Eksikliğinde ağaçların genç sürgün uçlarında, küçük yaprakların bir araya toplanmasından kaynaklanan rozet veya demet oluşur. Çoğu zaman bu genç sürgünler, uçtan başlayarak kurur ve yapraklar olgunlaşmadan dökülür. Çinko noksanlığının en belirgin görüntüsü bodur bitkilerdir. Ağaçlarda noksanlık sonucu meyve adedi azalır, kalite düşer, erken dökülmeler görülür.
DEMİR-6 FORTE

Suda çözünür DEMİR (Fe) - 6 Kütlece (w / w)%
Demir (Fe)                EDTA ile şelatlı - 6 Kütlece (w / w)%
 
Yüzde 6 EDTA ile şelatlı demir içeren gübredir. Yoğun olduğundan ekonomik ve daha etkilidir. Demir direk fotosenteze katılan, olmazsa olmaz temel iz elementtir. Demir, kurak ve yarı kurak bölgelerde oluşan kireçli topraklarda yetiştirilen bitkilerde eksikliği en çok görülen mikro besin elementidir. Demir bitkide hareketli element olmadığından noksanlığın hafif olduğu durumlarda en son çıkan genç yapraklar sarımsı yeşil olur. Noksanlık arttıkça damarlar arasındaki renk tamamen sarıya döner. Demir noksanlığının tipik özelliği ise klorozlu yaprakların kolay kolay ölmemesidir. Meyve ağaçlarında ise kloroz bazı dallarda görülürken bazı dallarda görülmeyebilir.
15.15.15

Toplam AZOT (N) - 15 Kütlece (w / w)%
Amonyum Azotu (N-NH4) - 5 Kütlece (w / w)%
Nitrat Azotu (N-NO3) - 10 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür FOSFORPENTAOKSİT (P2O5) - 15 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür POTASYUMOKSİT (K2O) - 15 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BAKIR (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür DEMİR (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.05 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MANGAN (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür ÇİNKO (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
 
Bitki temel besinleri yanında gerekli IZ ELEMENTLERI EDTA-METAL şelatları halinde içeren sistemik bir toz gübredir. Üre azotu içermediğinden soğuk dönemlerde kullanılmasında bir sakınca yoktur. Çimlenme ve tohum oluşumunu teşvik eder. Kök oluşumunu sağlar. Iyi bir çiçeklenme sonucu yüksek verimli ve kaliteli ürün oluşumunu sağlar. Bitkinin soğuk ve kurağa karşı direncini artırır. Zayıf gelişme gösteren bitkileri canlandırmak için kullanılır. Metal şelatları kireçli topraklarda dahi bozulmadan bitki bünyesine kolayca girer. Bitki gelişme periyodu boyunca kullanılması tavsiye edilir.
18.18.18 - (HARMANLANMIŞ)

Toplam AZOT (N) - 18 Kütlece (w / w)%
Amonyum Azotu (N-NH4) - 5.50 Kütlece (w / w)%
Nitrat Azotu (N-NO3) - 12.50 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür FOSFORPENTAOKSİT (P2O5) - 18 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür POTASYUMOKSİT (K2O) - 18 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür BAKIR (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür DEMİR (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.05 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür MANGAN (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
Suda çözünür ÇİNKO (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı - 0.02 Kütlece (w / w)%
 
Bitkinin temel besinleri yanında gerekli IZ ELEMENTLERI EDTA-METAL şelatları halinde içeren sistemik bir toz gübredir. Üre azotu içermediğinden soğuk dönemlerde kullanılmasında bir sakınca yoktur. Çimlenme ve tohum oluşumunu teşvik eder. Kök oluşumunu teşvik eder. Iyi bir çiçeklenme sonucu yüksek verimli ve kaliteli ürün oluşumunu sağlar. Bitkinin soğuk ve kurağa karşı direncini artırır. Zayıf gelişme gösteren bitkileri canlandırmak için kullanılır. Metal şelatları kireçli topraklarda dahi bozulmadan bitki bünyesine kolayca girer. Bitki gelişme periyodu boyunca kullanılması tavsiye edilir.
 
Damla sulama uygulaması
 
SEBZELER: Gelişim dönemi boyunca günlük 300 gr-1500 gr dozlarda dekara en az 1 ton su ile
MEYVELER: Ağaçın yaşı göz önüne alınarak ağaç başına 250 -1500 gr dozunda
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BİZLER           ELEKTRİKLİ ÇİT SİSTEMLERİ           GÜBRE             HAYVANCILIK             REFERANSLAR             İLETİŞİM